Zpět

 

 

Ochrana osobních údajů

  1. Vlastníkem tohoto webu je: Josef Fojtík, Přistoupimská 430, 10800 Praha 10, IČ 14922584 (dále jen „správce“).

  2. Navštívíte li tento web, neprovádím žádné automatizované ani jiné zpracování Vašich osobních údajů.

  3. Na tomto webu nepoužívám žádná vlastní cookies. Nemohu však zcela vyloučit existenci cookies třetích stran, která nemohu nijak ovlivnit a ke kterým nemám žádný přístup.

  4. Pokud mě kontaktujete prostřednictvím mého e-mailu s nějakým dotazem nebo sdělením, zůstávají údaje obsažené ve Vaší zprávě včetně Vaší e-mailové adresy uložené v mé e-mailové schránce joseffojtik@atlas.cz jejímž poskytovatelem je Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, po dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu nebo sdělení. Žádné další zpracování takto nabytých údajů neprovádím.

  5. Vaše osobní údaje zpracovávám jako „správce“ pouze v případě objednání zboží a to jen v míře, nutné pro bezprostředně související komunikaci, fakturaci a dodání zboží.

  6. Faktury, smlouvy, dodací listy a jinou dokumentaci, nutnou pro realizaci Vaší zakázky, uchovávám po dobu 10 let, stanovenou zákonem.

  7. Pokud se kliknutím na odkazy, uvedené na mém webu dostanete na jiné weby, mohou na nich platit jiné než zde uvedené zásady zpracování osobních údajů. Informujte se prosím podle potřeby na těchto webech.

  8. Na základě Nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

- na informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám.
- na vymazání těchto osobních údajů, pokud to však není v rozporu s výše uvedenými body 5 a 6.

  1. Máte li k této problematice nějaké dotazy, můžete mě kontaktovat prostřednictvím mého e-mailu: joseffojtik@atlas.cz.